Back to Reality

Er vi blevet for gode til at fortælle historier?

Det Autentiske øjeblik

Vi vil gerne invitere jer til en aften med Niels Pagh Andersen. Til spørgsmålet om, hvad han gerne vil tale om, svarer Niels;

“Vi ved, når det er der! Øjeblikket som får os til at grine eller græde, fordi vi kan mærke, at det er ægte. Det Autentiske øjeblik. Det er et af de vigtigste redskaber i vores fag, men det er sjældent, at vi taler om det. Det er måske fordi, at det er svært, da magien ligger mellem ordene.
Jeg vil prøve at sætte ord på, hvad det Autentiske Øjeblik betyder for mig og tale om, hvordan og hvorfor det virker. I den digitale verden, hvor alt er en kopier, har vi skabt en længsel efter det originale og autentiske.
Hvordan kan vi bruge det i vores arbejde som filmmagere?“

Det er gratis at komme med, hvis du er medlem. Gæster koster 50 kr, som betales i døren.

3 September kl 19:00–22:00
Rentemestervej 45-47 DK-2400 NV

Tilmelding vi facebook.

Back to Reality

Did we become too good in telling stories?

The Authentic moment

We would like to invite you to an evening with Niels Pagh Andersen. About what he would like to talk about, Niels says:

“We know when it’s there. The moment that makes us laugh or cry because we feel it is true. The Authentic Moment. It is one of our most important tools in filmmaking, but we seldom talk about it, maybe because it hard to talk about, because its magic is between the words. I will try to put into words what the The Authentic Moment means to me, and talk about how and why it works. The digital world, where everything is a copy, has created in us a longing for the original and the authentic. How can we use that in our filmmaking?”

Free for members, guests pay 50 kr. at the door.

Thursday 03. September 2015 kl.19:00-22:00

location: Rentemestervej 45-47 DK-2400 NV