LØN. UDEBLIVER – LÆS GRUNDIGT OG KONTAKT DFKS

Du har ikke fået din løn – hvad så?

 

Der kan være flere årsager til, at producenten ikke har udbetalt lønnen til tiden. Det er dog vigtigt at bemærke, at for sen udbetaling af løn er en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Du bør derfor straks kontakte DFKS, hvis din løn ikke betales til tiden.

Hvad gør jeg ?

Du skal skriftligt bede din arbejdsgiver om at indbetale lønnen.

Det hedder et påkrav.
Det er vigtigt at du sender dit påkrav skriftligt via mail.

Påkravet skal sendes hurtigst muligt.

I påkravet gør du opmærksom på, at producenten har 5 dage til at indbetale den manglende løn.

Hvis producenten ikke udbetaler lønnen på trods af påkravet, har du ret til at ophæve ansættelsesforholdet, da det er en misligholdelse af kontrakten.

Ophæve ansættelsesforholdet

Hvis du vælger at ophæve dit ansættelsesforhold, er du som medarbejder berettiget til en erstatning, der typisk omfatter:

  • Den manglende løn
  • Løn og pension i opsigelsesperioden (svarende til din opsigelsesvarsel)
  • Feriegodtgørelse
  • Andre personalegoder af økonomisk værdi, f.eks. mobiltelefon, computer mv.

En ophævelse af ansættelsesforholdet er altså ikke en opsigelse med virkning fra samme dag.

Du skal straks kontakte Jobcenteret og din a-kasse, når du har ophævet ansættelsesforholdet, da du skal melde dig ledig

Du ønsker ikke at ophæve ansættelsesforholdet.

Hvis du ikke ønsker at ophæve ansættelsesforholdet, kan du en indgå en aftale med producenten om, at lønnen udbetales på et senere fastsat tidspunkt, for eksempel senere på måneden. Du bør ikke lave en aftale om henstand med lønnen, før du har talt med os!.

Henstand, pas på!

Hvis du indgår en aftale med producenten om, at vedkommende gives henstand med lønnen, skal du være opmærksom på, at du kan komme i en situation, hvor Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække dit krav, såfremt producenten efterfølgende går konkurs.

Det er derfor vigtigt, at du forinden rådfører dig med os, før at du indgår aftaler om henstand med arbejdsgiveren.

Kontakt Lone Amtrup på: