FIKTION. KONTRAKT – RÅDGIVNING

Dansk Filmklipperselskab har indgået en overenskomst for klippere på fiktion, med Producentforeningen.

Det betyder at de producenter der er ordinært medlem af Producentforeningen, er forpligtet til at følge overenskomsten

Overenskomsten dækker også kortfilm samt talentudvikling:

“Ved Kortfilm (filmproduktioner kortere end 60 minutter) og New Danish Screen
filmproduktioner/officielle talentudviklingsproduktioner vælger producenten, om overenskomsten for kort og dokumentarfilm eller nærværende overenskomst skal anvendes, dog vil lønnen altid følge nærværende fiktionsoverenskomsts normallønninger. Ved officielle talentudviklingsproduktioner forstås fiktionsfilm med en debuterende instruktør, som modtager støtte fra DFIs New Danish Screen eller Konsulentordningen
og/eller FilmFYN og/eller Den Vestdanske filmpulje, hvor støtten er givet med talentudvikling for øje samt med en samlet budgetramme for produktionen, der ikke overstiger 6 mio. kr.”

Hent fiktionsoverenskomsten for klippere her

Overenskomstens lønskema henter du her

Du kan finde en standardkontrakt her

BEMÆRK: selvom der er en standardkontrakt, anbefaler vi at du indsætter disse afsnit i kontrakten. Standardkontrakten er udformet i 2022 og tager derfor ikke højde for det indtog AI har gjort gennem den seneste tid.

 

AI og udnyttelse
Retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSMdirektivets artikel 4 kræver såvel Producentens som klipperens samtykke.

Vi har desværre oplevet nogle konkurser, hvor klippere er kommet i klemme. Med den her pasus, sikrer du dig, at hvis producenten ikke kan betale dig (for brugen af dine rettigheder), så falder rettighederne tilbage til dig. Hvis en anden producent skulle overtage projektet, vil det nu være muligt at få betaling for dit arbejde.

Konkurstilfælde
I tilfælde af Producentens konkurs eller betalingsstandsning falder de rettigheder leverandøren har overdraget til producenten tilbage til Leverandøren 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse, respektive betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der forinden er stillet fuld og betryggende sikkerhed for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen/anmeldelsen, vil blive betalt til forfaldstid.”
Producent uden overenskomst/Danmarks Radio

Vi anbefaler på det kraftigste at du tager afsæt i de vilkår vi har forhandlet os frem til med producentforeningen, da vi ser det som en toneangivende aftale, der repræsenterer de væsentligste producenter i branchen!

Den aftale sikrer dig:

  • 9,5 % i pension
  • Dine kunstneriske rettigheder
  • Minimumsløn
  • At producenten betaler til klippernes efteruddannelse og barsel

Hent fiktionsoverenskomsten for klippere her

Overenskomstens lønskema henter du her

Du kan finde en standardkontrakt her