HELLIGDAGSBETALING. ANSØGNING – HVORDAN?

Arbejder du under fiktionsoverenskomsten mellem Dansk Filmklipperselskab (De4) og producentforeningen, skal producenten ifølge §16 i overenskomsten indbetale 1% af den ferieberettigede løn, til De4s Helligdagsfond. I de tilfælde hvor du har en kontrakt der løber hen over “skæve” helligdage, vil du derfor kunne søge kompensation for manglende løn.

I øjeblikket er udbetalingen 1600 kr pr. dag.

Reglerne er:

– Du kan søge om kompensation for den/de helligdag(e), der har været i løbet af den ansættelsesperiode man har haft i forbindelse med et job på overenkomst mellem producentforeningen og De4.

– Du kan søge kompensation for jobs der strækker sig hen over følgende helligdage: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, hele grundlovsdag, juleaftensdag, 1. og 2. juledag, samt nytårsaftensdag.

– Du kan først søge efter helligdagen er afholdt.

– Ikke-medlemmer skal betale et administrationsgebyr på 600 kr. pr. udbetaling.

Udbetaling af helligdagspenge sker ved at der til ce@scenograf.dk,sendes en Helligdagserklæring, samt en kopi af en ansættelseskontrakt samt lønsedler vedrørende perioden, hvor helligdagene falder.

Helligdagsforeningen administreres for De4, af Danske Scenografer.

Hent helligdagserklæring for 2023-24 her:

Hent helligdagserklæring for 2023 her:

Hent helligdagserklæring for 2022 her:

Er du producent?

Producenter der skal indbetale til betapuljen og helligdagsfonden finder skemaer og vejledning her: helligdagsforening og beta fond