Vedtægter for Dansk Filmklipperselskab.
Godkendt ved Generalforsamlingen d.24. Marts 2021

Kan hentes som PDF
her og bilag 1 her.