Copydan-forbehold

CopyDan og Create forbehold.

Du bør altid have disse to forbehold i din kontrakt, medmindre kontrakten refererer til vores fiktionsoverenskomst med producentforeningen. Forbeholdende gælder både fiktion og non-fiktion.

CopyDan-forbehold:
Klipperen og Producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver rettigheder samt en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser. Klipperen og Producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).”

Create-forbehold:
”Klipperen har desuagtet aftalens øvrige vilkår ret til særskilt betaling for udnyttelse til streaming og salg til tredjemand. Vilkår herfor aftales samlet via Create Denmark. Producenten er indforstået med, at fordeling af rettighedsbetaling, herunder royalty, mellem rettighedshaverne besluttes af de relevante forbund i forening, og producenten kan ikke holdes ansvarlig for denne fordeling.”