REKLAME. KONTRAKT – TING DU SKAL HAVE MED

Når du indgår kontrakt på en reklame, skal du sørge for at få et Copydan forbehold ind i kontrakten, eller blot på din faktura.

Det er vigtigt at understrege, at Copydan-forbehold ikke koster producent eller kunde noget, da Copydan-forbeholdet kun omhandler sekundær brug. Læs mere om ophavsret og Copydan her

Copydan-forbehold:
Klipperen og producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver rettigheder samt en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 13a, 17, 30a, 35 og 50, stk. 2 herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser. Klipperen og producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).